Dutch

Het Algemeen Deel en de Verzamelde Geschriften zijn de belangrijkste bronnen voor het rechtstheoretische werk van Paul Scholten.

PDF Beeld-files

Via een externe link naar de Universiteits Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam kunnen de beeld-files van deze teksten  worden ingezien op een door de Universiteitsbibliotheek van  Amsterdam verzorgde site:

1. Het Algemeen Deel
Eerste druk van 1931:

2. Verzamelde Geschriften van Prof. Mr. Paul Scholten samengesteld door G.J. Scholten, Y. Scholten en M.H. Bregstein, 4 delen, W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle.

Er zijn scans gemaakt van zowel de eerste druk, als op twee verschillende manieren van de tweede druk. De verschillende scans verschillen aanzienlijk wat betreft de kwaliteit van de OCR en de ‘zwaarte’ van de files en de daarmee samenhangende snelheid waarmee ze gedownload kunnen worden.

Eerste druk van 1949-1954.
Deel 1 Beeld-files
Deel 2 Beeld-files
Deel 3 Beeld-files
Deel 4 Beeld-files

Herdruk van de vier delen bij dezelfde uitgever van 1980. Bij deze herdruk is sprake van twee banden met ieder twee delen. De files in kleur zijn wel te downloaden, maar dit kost extreem veel tijd. Aan de zwart-wit files is het voorwerk in kleur toegevoegd. Ook bij deze zwart-wit files duurt het downloaden langer dan bij de eerste druk, omdat daar de delen geknipt zijn in kleinere secties die apart te downloaden zijn.

Overzicht van het geheel

Deel 1 Beeld-files, in kleur en zwart-wit
Deel 2 Beeld-files, in kleur en zwart-wit
Deel 3 Beeld-files, in kleur en zwart-wit
Deel 4 Beeld-files, in kleur en zwart-wit

PDF Tekst-files

Daarnaast stelt de site zowel het Algemeen Deel als de Verzamelde Geschriften beschikbaar als handzame tekst files  via een interne link. Deze tekstfiles zijn via een optical letter recognition (OCR) tot stand gebracht en zijn vervolgens meer of minder handmatig bewerkt en als PDF bewaard. In veel gevallen zullen er nog behoorlijk wat foutjes in deze teksten zitten, soms ligt de hele lay-out ervan nog door elkaar. Via de beeld-files (zie boven) kan men controleren, wat in de oorspronkelijke tekst heeft gestaan.

1. Algemeen Deel  - boek als geheel, van deze file is alleen het eerste hoofdstuk qua lay-out gecorrigeerd, terwijl de twee laatste hoofdstukken en de registers nog geheel ongecorrigeerd zijn.

2. Voor een gecorrigeerde versie van hoofdstuk 1 van het Algemeen Deel, zie Algemene Methode van Privaatrecht  Deze tekst is precies hetzelfde (automatisch) als de tekst die te zien is in de side-by side display.  Zie voor de gecorrigeerde registers, behorende bij hoofdstuk 1 : personenregister, register van wetgeving en register van rechtspraak.

3. Verzamelde Geschriften beschikbaar als tekst file, ongecorrigeerd, maar wel met een via speciale soft-ware aangepaste lay-out. Deze lay-out levert problemen op bij verdere Word-bewerkingen, zodat voor het maken van gecorrigeerde files deze lay-out weer (via Notepad) verwijderd moet worden, om hem dan opnieuw in Word aan te brengen. Een “schone” Wordversie is voor ieder van de in de Verzamelde Geschriften opgenomen artikelen separaat downloadable gemaakt in de tabel die staat op de Bibliografie-pagina. Hieronder kan men de PDF’s met lay-out van de verschillende delen vinden.

Verzamelde Geschriften-deel1
Verzamelde Geschriften-deel2
Verzamelde Geschriften-deel3
Verzamelde Geschriften-deel4

De bezoekers van de site worden verzocht om te helpen met het corrigeren van een geschrift. Daarvoor zal men de Wordfiles moeten gebruiken, die per geschrift apart worden aangeboden in de sorteerbare tabel die op de Bibliografie-pagina is opgenomen. Indien u bereid bent een geschrift onder handen te nemen, wordt u verzocht contact op te nemen met de administrator ter voorkoming van dubbel werk.

Back to top

©2013 UvA

Site made by: Woovar (Development) and Huppes-Cluysenaer, Graphical design: Crasborn.nl,